Pečená masová sekaná... sponzoruje!
Copyright © 2017 Ravy CZ a.s. | Prepared by AHPC service | Created by StripedDog | Design with Xara Web Designer 2002  Lidé na Liberecku plní svými dary humanitární sbírky. 2005  Děti z Beslanu zavítaly i do Liberce. 2010  Festival nápadů- Vyrábíme radost 29.5.2010, gen. centrum Konopná. 2011  Ples Amose a Majáku o.p.s. 18.2.2011 2012  6.reprezent.ples Křesť. školy. Veselý vozíček - Lukáš. 2013  SCF4140 2014  Charita - autistické děti 2015  Přeběhni nemoc 3.října 2015 2016  Lukáš 2016 ... need love ... meet love ... meatloaf ... need love ... meet love ... meatloaf 2017  For Help-Autismus z.s. Regionální výběrová konference EPM v ČR 2021 v Liberci
Společnost RAVY CZ a.s. se již od svého založení angažuje v charitě (zejména Fond ohrožených dětí, For Help – Autismus z.s.), sponzoring dětských akcí a regionálních společenských událostí. Též podporujeme handicapované sportovce, protože nám není lhostejný svět kolem nás…